په راتلونکو ۲۰ورځو کي به د ملي دسترخوان پروګرام پيل سي
هغه ژورنالیست چي ۴۰کاله يې د مړیني اعلانونه وویل
ښاریان: «ټولي دولتي ادارې تر ستوني په فساد کي غرقي دي»
کندهار پوهنتون ته پر تللي سړک په عامه هیرويين خرڅیږي