حکومت دي د کرونا ویروس پر ضد تبلیغاتو کي د خلګو رواني حالت ته پاملرنه وکړي
ټوله افغانان په یوه ږغ د دایمي اوربند او سولي غوښتنه کوي
تاوتریخوالی کمول د جګړې د دوام په مانا دی
د حقاني شبکې د غړو ازادول به د سولي خبرو سره څومره مرسته وکړي؟