د کندهار د ملي امنيت ادارې د وسلوالو مخالفينو د ۱۰ کسيزه شبکې د نيولو خبر ورکړی.
د بنګلور لوبډلي د ماتي لاملونه
عبدالرحيم ايوبي: د بارکزي وژل تصادف ندی.